Werkwijze

Aanmelding

U of uw kind kunt altijd een afspraak maken voor een zogenoemd eerste orthodontisch consult. Een verwijzing van de tandarts is meegenomen, maar zeker niet verplicht. U kunt zich dus aanmelden op eigen initiatief. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons online inschrijfformulier. Bellen kan natuurlijk ook: 043-3212639. U kunt al bij uw verzekering checken of deze de behandeling (deels) gaat vergoeden.

Voorbereiding

Als voorbereiding op het eerste consult, vragen wij u om een aantal formulieren in te vullen; een gezondheidsvragenlijst, een machtiging AVG (privacywetgeving), waarmee u aangeeft akkoord te zijn met intercollegiaal overleg met andere medische specialisten per brief of mail. Denk hierbij aan uw eigen tandarts. Tot slot is het formulier ‘informed consent’ nog te ondertekenen, waarin mogelijke risico’s van een ortho-behandeling staan beschreven.

Als u zich heeft aangemeld, zal contact met u worden opgenomen en kunnen wij de formulieren naar u toe mailen voor het eerste bezoek.

U kunt ze ook in de praktijk in ontvangst nemen en invullen. U zou dan 10 minuutjes eerder kunnen komen dan uw afspraak, zodat er tijd is voor het invullen van de formulieren.

Eerste consult

Het eerste consult is een kennismakingsgesprek waarbij we het gebit, de kaakstand, het gezicht en eventuele gewoontes globaal beoordelen. Ook informeren we naar uw medische geschiedenis. De arts zal met u bespreken of een orthodontische behandeling nodig is en wanneer. In grote lijnen worden verschillende opties aangestipt. We brengen een eerste orthodontisch consult in rekening.

Planning

We plannen voor u een of meerdere vervolgafspraken op het moment dat het noodzakelijk is met de behandeling te starten. De eerste afspraak is het uitgebreide onderzoek. Daarna volgt de planbespreking. U krijgt bij het eerste consult een begroting van de te verwachten kosten voor het doorlopen van deze planning.

Uitgebreid onderzoek

Een goede behandeling start met een goed plan. We verzamelen zo veel mogelijk gegevens om een goed behandelplan op te stellen. Tijdens het onderzoek maken we 1 à 2 röntgenfoto’s, mondfoto’s, gezichtsfoto’s en een gebitsscan. Hiervoor heeft u bij het eerste consult een begroting ontvangen. Voor het bespreken van het behandelplan van u of uw kind wordt een nieuwe afspraak gepland.

Planbespreking

Tijdens de planbespreking bespreken we alle bevindingen met u. Vaak zijn meerdere behandelmethoden mogelijk. De voor- en nadelen per behandeling leggen we zo duidelijk mogelijk uit. Samen komen we tot een definitief plan. Hoe lang duurt de behandeling? Wat zijn de kosten? Mocht bij hoge uitzondering tijdens de orthodontische behandeling afgeweken worden van het plan, dan bespreken we dit altijd eerst met u.

Kostenbegroting

Na de planbespreking geven we u een begroting mee van de afgesproken behandeling. Wanneer deze begroting akkoord is, maken we afspraken voor plaatsing van de beugel. Uw tandarts wordt op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken.

Actieve behandeling

Bij kinderen bestaat de eerste fase van de behandeling vaak uit het opheffen van verkeerde gewoontes zoals duim- en vingerzuigen, incorrect slikgedrag en mondademhaling. Mede door deze gewoontes ontstaan afwijkingen in de groei. Denk aan de ontwikkeling van het gezicht en kaakpositie. Maar ook de positie van de tanden en kiezen wordt nadelig beïnvloed.

Voorkomen of behandelen van deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium is cruciaal voor een verdere optimale groei van uw kind. Daarom verwijzen we door naar bijvoorbeeld een logopediste, osteopaat of KNO-arts. Helaas lukt het afleren van gewoontes niet altijd en op tijd. Bij kinderen brengen we allereerst de kaken in de juiste positie. Ook verwijzen we uw kind soms naar de tandarts voor het verwijderen van een melkelement.

Beugel

De functionele apparatuur is vaak uitneembaar. Denk bijvoorbeeld aan een plaat of buitenbeugel. Bij de kinderen is de buitenbeugel verre van favoriet. Gelukkig zijn er tegenwoordig methodes om deze te omzeilen. We gebruiken vaak een groeibeugel, de zogenoemde Twin Block. Die wordt bij het eten en tandenpoetsen uitgenomen. Na de (volledige) tandwissel zorgt de beugel voor het rechtzetten van de blijvende tanden en kiezen.

Waarom al met 8-9 jaar een eerste consult?

Groeiproblemen aan de kaken kunnen we al vroeg, bij het melkgebit, vaststellen. Een tijdige behandeling kan orthodontische behandeling op latere leeftijd voorkomen of maakt de behandeling op z´n minst eenvoudiger. Bij mooie rechte voortanden denken ouders niet direct aan het maken van een afspraak. Toch constateert de arts vaak problemen bij de kiezen. Of is er sprake van ruimtegebrek of kaken die niet goed op elkaar passen. Ook kunnen we soms resultaten boeken die op latere leeftijd niet meer mogelijk zijn omdat de kaken dan volgroeid zijn. Als de eerste wissel vroeg heeft plaatsgevonden, is er soms al slijtage van blijvende tanden. Een vroege behandeling kan verdere slijtage dan voorkomen.

Orthodontie volwassenen

Meer en meer volwassenen melden zich aan voor behandeling, om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld omdat reinigen steeds moeilijker gaat of omdat een verkeerde kaakstand in de jeugd niet (juist) gecorrigeerd is. Ook is er een grote groep patiënten die wel behandeld zijn, maar waarbij de tanden weer schever zijn gaan staan (relapse).

Esthetisch of functioneel?

Als volwassene heb je grofweg twee keuzes: esthetische/cosmetische correctie of functionele correctie. Een functionele correctie geeft een meer blijvend resultaat en verbetert niet alleen de esthetiek, maar pakt ook problemen als kaakgewrichtsklachten of tandslijtage aan. Het behandelen van afwijkende kaakstanden bij volwassenen is doorgaans ingrijpender dan bij kinderen. Vaak is een operatie nodig tijdens de orthodontische behandeling. Groeibeugels hebben logischerwijs geen effect meer.

Meervoudige aanpak

Een behandeling bij een volwassene is vaak multidisciplinair: de tandarts roept als regisseur van uw gebit hulp in van andere disciplines in de tandheelkunde. Bijvoorbeeld de mondhygiënist(e), parodontoloog, endodontoloog, orthodontist, kaakchirurg of esthetische tandarts. Volwassenen kiezen vaker voor een minder zichtbare behandeling. In veel gevallen is een behandeling met Invisalign mogelijk.

Retentie

Een mooi resultaat moet behouden blijven. Tanden en kiezen moeten blijven staan waar ze staan. Omdat een gebit je hele leven verandert, is het aan te raden ook levenslang te zorgen voor retentie. Als er voldoende ruimte is, plaatsen we achter de voortanden (boven en onder) metalen retentiedraden. De tandarts kan deze periodiek controleren. Tijdige reparatie of vervanging bij problemen voorkomt weer scheefstand. In de eerste maanden na de behandeling ontvangt de patiënt ook doorzichtige hoesjes, zogenoemde clear overlays/retainers voor de nacht.

Nazorg & controle

Tanden en kiezen kunnen na een afgeronde orthodontische behandeling weer gaan schuiven. Daarom vinden ook na het verwijderen van de vaste apparatuur nog (na)controles plaats. De draden/crossjes worden gecontroleerd. Ook controleren we of de uitneembare hoesjes goed gedragen worden. Mocht er iets mis zijn met je retentiedraad, dan kan de clear overlay de tijd overbruggen tot reparatie van de draad.

  OPENINGSTIJDEN

MA – DO 08:00–17:00
VRIJ 08:00–12:00
ZA – ZO Gesloten

ERVARINGEN

ONZE PRAKTIJK

BLIJF OP DE HOOGTE

Wat klanten over ons zeggen:

¨Mijn tienerzoon heeft nu een prachtig gebit en daar heeft OrthoMosa voor gezorgd. Ik kan ze van harte aanbevelen.¨

Brigitte, moeder van Bas (17)

“Dankzij OrthoMosa ben ik van mijn onderbeet af en heb ik nu een prachtig gebit.”

Peter

“Bij OrthoMosa weet je precies waar je aan toe bent; qua behandeling en kosten.”

Fabienne

“Bij de intake nemen ze alle tijd qua uitleg en mogelijkheden. Tijdens hele traject prima begeleiding en zorg.”

Martin

“Plan van aanpak zeer accuraat. Uitvoering en tempo zoals aangegeven. Zeer tevreden.”

Mark

“Duidelijke en goede uitleg aan patiënt en ouders.”

Isabelle

“Van begin tot einde zeer goede en vriendelijke begeleiding. Eindresultaat is in een woord fantastisch.”

Cindy