Een beugel is noodzakelijk als tanden scheef staan en/of de kaakstand niet ideaal is. Per patiënt kijken we welke behandeling nodig is. Een eerste consult kan al worden ingepland rond de leeftijd van 8 jaar. Is alles in orde, dan volgt er weer een consult rond de leeftijd van 11-12 jaar.

Als er sprake is van een kaak(groei)probleem zoals een overbite, dan is het verstandig om op tijd te starten met een behandeling. Het is zelfs onverstandig om eerst het wisselen van de tanden af te wachten alvorens te starten met een beugelbehandeling.

Naarmate men ouder wordt, kunnen met name de voortanden schever gaan staan. Dat is de reden dat steeds meer volwassenen kiezen voor een beugelbehandeling. In principe kan de vaste beugel op tot op hoge leeftijd.